Tervetuloa Suomalais-venäläisen koulun kotisivuille!

Suomalais-venäläinen koulu on nykyaikainen, kansainvälinen kielikoulu, jossa oppilaat saavat laadukkaan perus- ja lukio-opetuksen lisäksi vankan venäjän kielen ja kulttuurin osaamisen. Koulussa on noin 700 oppilasta ja 60 opettajaa. Oppilaista kolmasosa puhuu ja opiskelee venäjää äidinkielenään. Koulumme on yhtenäiskoulu, jota oppilaat voivat käydä esikoululaisesta ylioppilaaksi. Monet oppilaamme ovatkin saaneet kouluvuosien aikana elinikäisiä ystäviä toisistaan.

Kaikissa oppiaineissa noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita paitsi venäjän kielessä ja kulttuurissa, jossa on valtakunnallisen A-kielen oppimäärää huomattavasti laajempi opetus. Venäjän kielen opiskelu alkaa jo esikoulussa. Joitakin oppiaineita opetetaan sekä suomeksi ja venäjäksi. Myös englanti on koulussa pitkänä kielenä alkaen kolmannelta luokalta. 

Suomalais-venäläiseen kouluun on keskittynyt suuri määrä sen erityistehtävään, venäjän kielen ja kulttuurin opetukseen sekä venäjän kielellä opettamiseen liittyvää osaamista ja kokemusta. Koulu tukee venäjän kielen opiskelua valtakunnallisesti tarjoamalla palveluja muille kouluille. Oppilaille järjestetään teemapäiviä, työpajoja, kilpailuja, leirejä ja opintomatkoja. Opettajille tarjotaan täydennyskoulutusta, seminaareja ja oppituntien seuraamista, konsultointia. Tässä toiminnassa hyödynnetään koulun laajoja kansainvälisiä yhteyksiä ja verkostoja.

Oppilaamme voivat osallistua monimuotoiseen kansainväliseen toimintaan - Venäjälle ja muualle Eurooppaan suuntautuviin leirikoulu- ja opintomatkoihin, Unesco-koulutoimintaan ja Comenius-projekteihin. Kielitaito on valttia, siitä on hyötyä ja iloa. Suomalais-venäläisestä koulusta valmistuneet ovat sijoittuneet niin taiteen, yrityselämän, opetuksen kuin palvelujen aloille ja hyödyntäneet venäjän kielen taitoaan niin työelämässä kuin harrastuksissa.

 

Tuula Väisänen
rehtori  

Suomalais-venäläinen koulu | Финско-русская школа