Comenius

Comenius-ohjelma on osa Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa. Se on tarkoitettu kaikille kouluyhteisöön kuuluville: oppilaille, opettajille ja muulle opetusalan henkilöstölle. Ohjelmassa tuetaan oppilaitosten projektiyhteistyötä, yksilöllistä liikkuvuutta sekä verkostoitumista. 

Suomalais-venäläisen koulu on osallistunut useampaan Comenius-projektiin. Awareness and responsibility in Multicultural Europe projektissa 2002 - 2005 nuoret pohtivat yhdessä, mikä merkitys tehdyillä valinnoilla on itselle, muille ja ympäristölle. Projektiin osallistui Suomalais-venäläisen koulun lisäksi koulut Italiasta, Belgiasta ja Portugalista ja kaksi koulua Saksasta. Projektin koordinaattorikoulu oli Saksasta. 

Vuosina 2007 - 2009 Suomalais-venäläinen koulu koordinoi EPSILON (European Parliament Simulation: Improving Learning Organized Negoatiation) projektia. Tavoitteena oli aktivoida nuoria seuraamaan kansallista ja kansainvälistä politiikkaa ja tutustuttaa EU:n instituutioiden toimintaan, kansainväliseen diplomatiaan eri maiden tapoiohinja kulttuureitin ja lisätä nuoren luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Opiskelijaleirin yhteydessä järjestettiin Europarlamentin istunnon simulaatio.  

Molemmissa projekteissa Suomalais-venäläisen koulun yhteistyökoulu Pietarista liittyi hankeeseen mukaan ulkojäsenenä.

Yhteistyötä Comenius-hankkeeseen osallistuneiden koulujen kanssa on jatkettu mm. opiskeijavaihdon puitteissa lukuvuonna 2009 - 2010.

Lukuvuonna 2009 - 2010 Suomalais-venäläisessä koulussa oli Comenius apuopettaja Sloveniasta. 

Lukuvuosina 2009-2011 Suomalais-venäläisen koulun 9.luokkien ja lukion oppilaat osallistuivat Comenius-projektiin, jonka teemana ovat venäjän kielen opetusmenetelmät ja oppimateriaalit. Tarkempaa tietoa projektista tästä.

Suomalais-venäläinen koulu | Финско-русская школа