Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys

Kannatusyhdistyksen tarkoituksena on kaikin tavoin tukea ja edistää Suomalais-venäläisen koulun toimintaa. Kannatusyhdistys auttaa koulua järjestämään venäläisten koululaisten konsertteja ja vierailuja. Se tukee myös oppilaiden venäjänkielistä harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa ja ylläpitää yhteyttä vanhempiin, entisiin oppilaisiin ja koulua lähellä oleviin sidosryhmiin. Kannatusyhdistyksellä on kolme venäjänkielistä päiväkotia, Kalinka koulun naapuritontilla ja Teremok sekä Matrjoshka Vantaalla.

Suomalais-venäläinen koulu | Финско-русская школа