Yhteistyö eri koulujen kanssa

Valtakunnallisena venäjän kielen ja kulttuurin opetus- ja oppimiskeskuksena koulu on verkottunut monien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Suomalais-venäläinen koulu tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun kielikoulujen, erityisesti Helsingin suomalais-ranskalaisen koulun kanssa. Helsingin kaupungin koulujen kanssa tehdään Pietari-yhteistyötä.

Yhteistyö Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun kanssa on monipuolista. Yhteistyössä on osallistuttu leireille Kenozeron kansallispuistossa ja Zerkal’nyj-leirikeskuksessa sekä kalliokiipeilyfestivaaleille. Yhteistyötä tehdään myös muiden venäjän opetusta järjestävien koulujen kanssa Suomessa.

Koulu vastaanottaa venäjän kielen, mutta myös muiden aineiden opetusharjoittelijoita Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta ja muista yliopistoista.

Osallistutaan Helsingin kaupungin opetusviraston järjestämiin tapahtumiin ja muuhun yhteistoimintaan. Toimitaan aktiivisesti opetusviraston kanssa Kielitivoli-hankkeen puitteissa venäjän opetuksen edistämiseksi.

Verkostoidutaan entistä tiiviimmin venäjän ja vieraskielistä opetusta antavien koulujen ja muiden yhteistyötahojen kanssa Suomessa. Esimerkiksi yhteistyö Suvikyky ry:n kanssa (Suomen vieraskielisen ja kielikylpyopetuksen yhdistys), jonka tavoitteena on kehittää vieraskielistä ja kielikylpyopetusta sekä tuottaa oppimateriaalia, järjestää alan koulutusta ja lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Suomalais-venäläinen koulu | Финско-русская школа