Tervetuloa kasvamaan koululaiseksi

Suomalais-venäläisen koulun esikoulu tarjoaa lapselle mahdollisuuden tutustua suomen ja venäjän kieleen ja kulttuuriin leikin, luovan itseilmaisun ja positiivisen vuorovaikutuksen kautta. Esikoulun kaksikielisessä ympäristössä oman äidinkielen vahvan tukemisen lisäksi lapset oppivat huomaamattaan paljon itselleen vierasta kieltä ja kulttuuria. Jo esikouluvuoden aikana lapset esittävät runoja, lauluja ja pieniä esityksiä sujuvasti kahdella kielellä. Näistä esityksistä myös vanhemmat ja sukulaiset pääsevät nauttimaan monien juhlien ja tapahtumien kautta. Tuleva ekaluokkalainen oppii koulussa tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tutustuu tuleviin koulukavereihinsa – tutun kaverin kanssa on ilo kulkea koulutietä jatkossakin.

Esiopetuksessa painottuvat yksilöllinen lähestymistapa, kannustava palaute ja sosiaalisten taitojen harjoittelu; ryhmän jäsenenä jokainen kantaa vastuuta myös toisista. Monipuolinen oppimisympäristö herättää esikoululaisen luontaisen uteliaisuuden oppimiseen ja kannustaa itsenäiseen pohdintaan sekä omatoimisuuteen. Esikoulussa vallitsee iloinen, avoin, rohkaiseva ja kiireetön ilmapiiri. 

 

Esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf) UUSI

Muutos oppilaaksiottamisen perusteisiin 9.12.2014

Ajankohtaista

Ei uutisia tässä listassa.

Suomalais-venäläinen koulu | Финско-русская школа