Lukio

Lukiossa noudatetaan valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita paitsi venäjän kielessä, jossa oppimäärä on valtakunnallista laajempi. Tarjoamme kaikkien kirjoitettavien oppiaineiden pakolliset ja syventävät kurssit.

SVK:n kansainvälinen toiminta on monimuotoista ja vilkasta. Opiskelijoillamme on mahdollisuus osallistua Venäjälle ja muualle Eurooppaan suuntautuviin opintomatkoihin ja kielikursseihin sekä Unesco-koulujen toimintaan ja EU:n projekteihin ympäri Eurooppaa.

Suomalais-venäläisen koulun lukiossa on 45 aloituspaikkaa. Tämä mahdollistaa pienet opetusryhmät, yksilöllisen opetuksen ja tehokkaan ohjauksen. Mikäli A-venäjän opiskelija suorittaa kaikki 12 kurssia venäjää, hän voi vähentää pakollisista kursseista kahdeksan kurssia. Lukioomme voi hakea myös ilman aiempia opintoja venäjän kielessä. Avasimme B3-venäjän kielen linjan syksyllä 2011.

Opinto-opas 2017 - 2018

Lukioon hyväksytyt 2017

Ainevalintakortti 2016

Lukion järjestyssäännöt

Lukion kurssivastaavuudet

LOPS 2016 lukio

Lukion kurssikuvaukset

Lukion opetussuunitelman perusteiden muutos 24.9.2014 

Kurssikuvaukset, LOPS2016

Ajankohtaista

Ei uutisia tässä listassa.

Suomalais-venäläinen koulu | Финско-русская школа