Yhteistyö kotien kanssa merkittävässä asemassa

Kodin ja koulun yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää lapsen tasapainoisen kehityksen ja kasvun kannalta. 

Koulu tiedottaa toiminnastaan 

- kerran kuukaudessa ilmestyvällä SVK-infolla
- järjestämällä vanhempainiltoja
- julkaisemalla Uralin Pihlaja –lehteä

Oppilaan, vanhempien ja luokanvalvojan väliset yhteiset arviointikeskustelut toteutetaan jokaisella luokalla.

Luokanvalvojat ja muut opettajat sekä vanhemmat pitävät yhteyttä puhelimitse ja sähköpostilla.

Koulu on varannut keskiviikkoillat yhteisiä kokoontumisia varten.

Luokkatoimikunnat toimivat aktiivisesti. Luokkatoimikuntiin valitaan syksyllä puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja.

Koulussa on vanhempainyhdistys, jonka jäseniä ovat kaikki vanhemmat.

Suomalais-venäläinen koulu | Финско-русская школа