Suomalais-venäläinen koulu

Suomalais-venäläinen koulu on Suomen suurin venäjän kielen ja kulttuurin opetukseen erikoistunut yleissivistävä koulu.  Koulussa on esi-, perus- ja lukio-opetus. Koulu sijaitsee Helsingissä Etelä-Kaarelassa.
Opetuksessa noudatetaan samoja opetussuunnitelman perusteita kuin kaikissa muissakin Suomen kouluissa. Lisäksi oppilaat opiskelevat ja oppivat venäjän kieltä ja kulttuuria esiopetuksesta alkaen valtakunnallista A-kielen oppimäärää huomattavasti laajemmin. Joitakin oppiaineita opetetaan esi- ja perusopetuksessa sekä venäjän ja suomen kielellä. Koulussa on laaja kieliohjelma. 

Venäjän kielellä ja kulttuurilla on koulussa keskeinen asema sekä oppiaineena että opetus- ja toimintakielenä.
Koulun arkea ovat leirikoulu- ja opintomatkat Venäjälle, erilaiset kansainväliset projektit ja lukuisat venäläisten koululaisten ja taiteilijoiden konsertit ja tanssiesitykset lukuvuoden aikana.

Suomalais-venäläinen koulu toimii valtakunnallisena venäjän kielen ja kulttuurin oppimiskeskuksena. Se auttaa muita kouluja Venäjä-yhteistyössä, tekee omaa oppimateriaalia, neuvoo ja kouluttaa venäjän kielen opetukseen liittyvissä kysymyksissä ja vastaanottaa mm. opetusharjoittelijoita.
Koulussa on 700 oppilasta. Noin 60 % oppilaista on äidinkieleltään suomenkielisiä, 15 % kaksikielisiä ja 25 % venäjänkielisiä. Oppilaat tulevat pääasiassa pääkaupunkiseudun kunnista ja myös muualta Suomesta.

Suomalais-venäläinen koulu | Финско-русская школа