Arvot

Yhdessä määritellyt arvot ovat kivijalka, johon Suomalais-venäläisen koulun opetus ja kasvatus perustuvat.

Suomalais-venäläisessä koulussa

- kaikilla on oikeus hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen ja sivistymiseen

- rakennetaan ja arvostetaan suomalaista ja venäläistä kulttuuria sekä edistetään kulttuurien välistä vuorovaikutusta

- toimitaan niin, että kaikki voivat kasvaa vastuullisina yhteisön jäseninä ja vaikuttaa yksilöinä yhteisön asioihin, ja edistetään rakentavaa kriittisyyttä

- pidetään yhdessä huolta ystävällisestä ilmapiiristä, turvallisuudesta ja hyvin-voinnista eikä sallita minkäänlaista väkivaltaa, syrjintää tai rasismia.

Järjestyssäännöt Koulusopimus

Устав школы      Школьный договор

 

 

Suomalais-venäläinen koulu | Финско-русская школа