Hallinto

Suomalais-venäläinen koulu on valtion ylläpitämä koulu. Koulu tekee vuosittain Opetushallituksen kanssa tulossopimuksen, jossa sovitaan määrällisistä ja laadullisista tavoitteista toimintamäärärahan puitteissa.

Koulun toimintaa säätelee sama koulutuksen lainsäädäntö kuin muidenkin esi-, perus- ja lukio-opetusta antavien koulujen toimintaa Suomessa. Tärkeimmät koulutusta säätelevät lait ja asetukset ovat perusopetuslaki ja asetus, lukiolaki ja –asetus sekä ylioppilastutkinto-asetus.

Opetusministeriö antaa koulutuksen järjestämisluvan, jossa on määrätty Suomalais-venäläisen koulun tuntijako ja opetus. Valtakunnalliseen tuntijakoon verrattuna suurin poikkeus on venäjän kielen ja kulttuurin tuntimäärä, joka on huomattavasti suurempi kuin A-kielen tuntimäärä muissa kouluissa. Muissa aineissa tuntijako turvaa valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisen opetuksen.

Opetushallitus antaa valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet, joita koulu noudattaa omassa opetussuunnitelmassaan.

Koulussa on johtokunta, rehtori, venäjän kielen ja venäjänkielisen opetuksen apulaisrehtori, esiopetuksen ja luokkien 1 – 6 apulaisrehtori sekä luokkien 7 – 9 ja lukion apulaisrehtori, joiden tehtävät määritellään johtosäännössä.

Suomalais-venäläinen koulu | Финско-русская школа