Kieliohjelma

Koulun kieliohjelmassa kuvataan periaatteet äidinkielen ja kirjallisuuden (suomen kieli, suomi toisena kielenä ja venäjän kieli) ja vieraiden kielten, erityisesti venäjän kielen ja kulttuurin opetuksessa sekä eri kielien integrointi toisiinsa.

Kieliohjelmassa määritellään tarkemmin myös kaksikielisen opetuksen periaatteet, muun muassa suomen ja venäjän kielellä opetettavat oppiaineet ja sisällöt.

Venäjän kielen ja myös muiden vieraiden kielten opetus sidotaan uudessa opetussuunnitelmassa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen. Venäjän kielessä määritellään taitotasot toisen, kuudennen ja yhdeksännen luokan jälkeen. Kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilaiden venäjän kielen oppimistuloksia arvioidaan Pushkin-instituutin järjestämässä viitekehyksen mukaisessa taitotasotestauksessa, joka pidetään huhti-toukokuussa.

Venäjän kieltä ja kulttuuria opetetaan vieraana kielenä suomenkielisille oppilaille ja äidinkielenä venäjänkielisille oppilaille esiopetuksesta alkaen. Englannin kielen opiskelu alkaa 3. luokalta ja ruotsin kielen 7. luokalta. Lukiossa opiskelija voi valita vielä ranskan ja saksan kielen.

Koulun kieliohjelma tarkentuu uusissa opetussuunnitelmissa. 

Suomalais-venäläinen koulu | Финско-русская школа