Vakuutukset

Vakuutukset:

Suomalais-venäläinen koulu korvaa oppilaalle sattuneet koulutapaturmat koulupäivän aikana ja koulun tapahtumissa. Perusopetuksen oppilaat eivät saa poistua koulun alueelta koulupäivän aikana.

Leirikoulu- ja opintomatkoilla oppilaiden on itse hankittava matkavakuutukset.

Jos oppilas tahallaan vahingoittaa koulun omaisuutta, hän on velvollinen korvaamaan sen.

Suomalais-venäläinen koulu | Финско-русская школа